ENGLISH | 院長信箱 | 書記信箱
導師介紹

博導:

      人體解剖學與組織胚胎學 :宋 健   汪 琳   符 輝

      免疫學:章曉聯   劉萬紅 張秋萍

      病原生物學:章曉聯   何 立   候 煒   董惠芬      

                              李 暉   朱 帆   周 蕊   孫曉平   孫桂鴻     

      病理學與病理生理學:何小華   孟祥志   汪長華   魏 蕾   汪 暉   楊 靜   樂 江   李銀萍

      藥物毒理學:汪 暉   楊靜   樂 江   平 潔   徐 丹 

      生理學:萬 瑜     彭碧文   陳 云 

      生物化學與分子生物學:喻 紅   武棟成   張百芳   武軍駐  

      遺傳學:鐘 山   符 輝   李 楓   

碩導:

      人體解剖學與組織胚胎學 :宋 健     符 輝     田宗文   汪 琳   袁玉林   胡成俊   談新提   程 蓓

      免疫學:章曉聯   劉萬紅   劉勝武   張秋萍   劉 焰   潘 勤   

      病原生物學:董惠芬   何 立   蔡國斌   明珍平   蔣 洪   朱 帆       

                                   丁曉華   邱小萍   嚴銀芳      孫曉平   趙琴平       孫桂鴻   

                           李冬青   熊海蓉    

      微生物學:        章曉聯          劉萬紅   

      病理學與病理生理學:刁路明   陳洪雷   劉永明   李銀萍       薛敬玲   何小華   孟祥志   汪長華 

                                          

      藥理學:                楊哲瓊   鄢友娥            

      藥物毒理學:                            鄢友娥   楊哲瓊

      生理學:      彭碧文   嚴曉紅    

      生物化學與分子生物學:    武棟成   張百芳   武軍駐   彭芳芳       孫桂鴻   苗麗霞   汪炳華       

                                             范成鵬

      遺傳學:鐘 山   楊國華   何春江        

      生物醫學工程:    田衛群

      口腔基礎解剖:孟 

捕鱼来了